simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

Susţinerea lucrărilor de disertaţie din data de 30 iunie 2016 va avea loc după cum urmează:

- Specializarea Ştiinţe Penale şi criminalistică - Laboratorul de criminalistică, ora 9,30

- Specializarea Instituţii de drept privat - sala P7, ora 12,00

- Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - sala 113, ora 8,00

- Specializarea Drept privat al Uniunii Europene - sala 214, ora 10,30

- Specializarea Drept privat comparat - sala 121, ora 12,00

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie iunie 2016.pdf)Comisii disertatie iunie 2016.pdf[ ]74 kB

Organizarea examenului de disertaţie în anul universitar 2015-2016 va avea loc după următorul calendar:

Date disertaţie iunie 2016:

1. Înscrieri: 27 iunie – 29 iunie 2016 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 30 iunie 2016

Important : calendarul de mai sus NU este valabil pentru specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, masteranzii de la aceasta specializare urmând a susţine disertaţia în luna septembrie 2016!!

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)
- diploma de bacalaureat şi foaia matricola de la liceu în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
- diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în ORIGINAL+ copie xerox (faţă-verso)
-copie legalizată a certificatului de naştere
-copie act de identitate
-2 fotografii ¾ (tip buletin), pe suport de hârtie fotografică
-un exemplar din lucrarea de disertaţie (varianta tipărită + format electronic – pe CD - în format doc, docx, odt sau rtf), însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific (daca nu a fost depus in prealabil)
-declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)
-Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2013 şi anterioare 2013 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11