スーパーコピー時計 スーパーコピー財布 スーパーコピーバッグ ブランドコピー時計
スーパーコピーヴィトン ブランドコピー コピーブランド
Anul IV
Secretariat

Simona - Maria Pop
0264-405300, int. 5927
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Contracte de studii 2017-2018 - 2-13 octombrie 2017

Important!

Datorită unor erori tehnice contractele de studii vor trebuie RECOMPLETATE, începând cu data de azi, 09.10.2017, ora 16,00. Toate datele completate înainte de aceasta dată au fost şterse.

Pentru validarea şi semnarea contractelor se va ţine cont de acelaşi program:

- săptămâna 10-13 octombrie - seria 1 (anul IV+prelungire de studii)

- săptămâna 16-20 octombrie –-seria 2(anul IV+prelungire de studii)

 

Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor parcurge următorii paşi:

1. se accesează pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 9 octombrie 2017, ora 16.
2. se vor completa disciplinele pe ambele semestre.
3. studentul se va prezenta la la secretariatul de an pentru validarea si semnarea contractului în forma lui finală (la secretariat nu se pot face modificări) în perioada 10-20 octombrie 2017, între orele 9-12 după următorul program:
- săptămâna 10-13 octombrie –seria 1
- săptămâna 16-20 octombrie –-seria 2
După validarea contractului NU se mai pot face modificări!
Vă rugăm să respectaţi programarea de mai sus!

Important - Numărul maxim de locuri pentru fiecare opţional este 200 şi se ocupă în ordinea completării contractelor de studii.

De asemenea, in momentul semnării contractului aveţi posibilitatea de opta pentru studierea următoarelor discipline în alte limbi:

- Dreptul european al afacerilor se poate studia şi în limba maghiară.

- Dreptul internaţional privat se poate studia şi în limba engleză.

- Dreptul comerţului internaţional se poate studia şi în limba engleză.

Opţiunea se va comunica secretariatului în momentul validării contractului de studii.

Legitimatii de calatorie 2017-2018

Pentru eliberarea noilor legitimaţii de călătorie este necesar să aduceţi:

- vechea legitimaţie

 - o nouă poză

În atenţia studenţilor aflaţi în prelungire de studii

Studenţii din prelungire de studii vor trebui sa urmeze planul de învăţământ valabil în anul universitar 2017-2018.

Ca atare, pe lângă materiile restante avute , aceştia mai au de promovat 2 materii :

- 1 opţional de anul IV, sem 1 - materie creditată cu 3 credite care se vor achita - 180 lei

- Practica 4 de anul IV, sem 2- care va consta în efectuarea unei perioade de 2 săptămâni de practica şi întocmirea unui referat de practică, creditată cu 2 credite - NU se va achita

Cereri burse anul IV (2017-2018) - sem 1

Cererile-tip pentru burse DE PERFORMANŢĂ sau DE MERIT vor fi depuse la secretariatul anului IV, biroul P3 în perioada 2-20 octombrie 2017, de luni până vineri, între orele 9,00-12,00.

Formularul se găseşte ataşat mai jos.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la secretariatulIV, biroul P3 în perioada 2-20 octombrie 2017, de luni până vineri,  EXCLUSIV între orele 12,00-14,00.

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
1) orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
2) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferăde diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renalăcronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10)
glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrulautist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică,18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor,
20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.
3) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie (sau venitul minim garantat în plată),
calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni 

VENITUL MAXIM ADMIS: 1065 LEI.

Actele necesare se găsesc ataşate mai jos

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11