Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Curs facultativ - Drept fiscal german

Studenţii care au optat pentru cursul facultativ de Drept fiscal german trebuie să se prezinte marţi, 11 octombrie 2016, la ora 19.00, în sala 118 (et 1.) a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.

Cazare 2016

Studenţii interesaţi de ocuparea unui loc în căminele universităţii mai pot să depună cereri de redistribuire, la secretariatul de an, până joi, 6 octombrie 2016, între orele 09:00 - 12:00.

Anunţ

I.BURSĂ SPECIALĂ ACORDATĂ COPIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE EXPLOZIA DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA (conform H.G. 1467/2008), RESPECTIV EXPLOATARE MINIERĂ URICANI (conform H.G. 100/ 2011)

Studenţii care se încadrează în această categorie pot să-şi depună la secretariatele de an în perioada 3 – 5 oct. 2016, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

II. PENTRU SUBVENŢIILE DE CAZARE DOSARELE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- adeverinţa din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovada că studentul are vârsta până la 29 de ani;
- dovada că a depus cerere de cazare şi nu a primit cazare în căminele studenţeşti;
- dovada că provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim pe economie;
- copie după contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele studenţeşti.

Perioada de depunere a dosarelor: 3– 5 oct. 2016, între 9-12, la secretariatele de an.

Anunţ important

 Conform Art. 27 şi Art. 30 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş – Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), studenţii reînmatriculaţi în anul 4, precum şi studenţii aflaţi în prelungire de studiu se aliniază la planul de învăţământ al promoţiei cu care îşi finalizează studiile (planul de învăţământ al anului universitar 2016-2017). Astfel, pentru a-şi putea finaliza studiile, aceştia vor trebui să parcurgă şi disciplinele apărute ca diferenţe în urma modificării planului de învăţământ.

În ceea ce priveşte diferenţele, conform planului de învăţământ pentru anul 2016-2017, absolvenţii trebuie să aibă în total 11 discipline opţionale.

Disciplina Terminologie juridică (engleză, franceză, germană) din anul 4, semestrul 1, poate fi echivalată, pe baza unei cereri, cu limba străină studiată de către studenţii reînmatriculaţi şi de cei aflaţi în prelungire de studii, în anul 2, semestrul 1.

 Studenţii aflaţi în prelungire de studii nu beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri (vizare carnet, reducere pentru transportul local în comun, CFR, cazare în căminele studenţeşti, bursă, etc.).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11