Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Contestaţiile depuse au fost respinse, soluţionarea acestora se poate consulta la secretariatele de an.

Studenţii mai pot depune cereri de redistibuire la cazare, până luni, 5 octombrie 2015, între 9-12 la secretariatele de an.

Acestea vor fi luate în calcul în eventualitatea în care vor mai rămâne locuri neocupate la cămine.

Attachments:
Download this file (Liste cazare redistribuire.pdf)Liste cazare redistribuire.pdf[ ]271 kB

Ca urmare a suplimentării numărului de locuri bugetate (cu 4 locuri pentru seria I) rugăm studenţii care au glisat de la taxă la buget să-şi confirme locul, prin depunerea la secretariatul de an a diplomei de bacalaureat în original până vineri, 2 octombrie 2015 (orele 09:00 - 12:00).

Lista modificată o găsiţi în fişierul ataşat mai jos.

I.BURSĂ SPECIALĂ ACORDATĂ COPIILOR PERSOANELOR AFECTATE DE EXPLOZIA DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA (conform H.G. 1467/2008), RESPECTIV EXPLOATARE MINIERĂ URICANI (conform H.G. 100/ 2011)

Studenţii care se încadrează în această categorie pot să-şi depună la secretariatele de an în perioada 28 sept. – 9 oct. 2015, între orele 9-12, o cerere însoţită de copie după C.I., după H.G. şi după certificatul de deces al părintelui.

II. PENTRU SUBVENŢIILE DE CAZARE DOSARELE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- adeverinţa din care să rezulte statutul de student bugetat şi că a promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
- dovada că studentul are vârsta până la 29 de ani;
- dovada că a depus cerere de cazare şi nu a primit cazare în căminele studenţeşti;
- dovada că provine din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim pe economie;
- copie după contractul de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele studenţeşti.

Perioada de depunere a dosarelor: 28 sept. – 9 oct. 2015, între 9-12, la secretariatele de an.

La secţiunea DOCUMENTE găsiţi ORARUL pentru semestrul 1 al anului universitar 2015-2016 precum şi REPARTIZAREA studenţilor pe GRUPE.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11