Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul3@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Preselecţia pentru proba de Drept civil la Hexagonul din 2018

Concursul „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT”
Ediţia SIBIU 2018
Preselecţie proba DREPT CIVIL

În data de 13 decembrie 2017, de la ora 16, în sala 212 se organizează o preselecţie pentru studenţii care doresc sa participe la proba de DREPT CIVIL în cadrul concursului „Hexagonul Facultăţilor de Drept”, ediţia 2018 – SIBIU.

TEMATICĂ

I. Partea generală

 Tematică

1. Actul juridic civil: noţiune, clasificare, condiţii de valabilitate, modalităţi, efecte, nulitate;

2. Prescripţia extinctivă.

II. Drepturile reale

 Tematică

1. Dreptul de proprietate privată: noţiune, prerogative, caractere juridice, modalităţi;

2. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acţiunea în revendicare;

3. Posesia: noţiune şi fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (naşterea prezumţiei de proprietate, dobândirea proprietăţii fructelor), acţiunile posesorii, precaritatea;

4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

 III.Teoria generală a obligaţiilor

 Tematică

1. Contractul ca izvor de obligaţii;

a) clasificare, încheiere;

b) efecte faţă de părţi;

c) efecte faţă de terţi (inclusiv simulaţia, stipulaţia pentru altul, promisiunea faptei altuia, acţiunile directe);

d) rezoluţiunea, rezilierea, excepţia de neexecutare, reducerea prestaţiilor, imposibilitatea de executare;

2. Răspunderea civilă delictuală;

3. Răspunderea civilă contractuală.

 IV.Contracte speciale

 Tematica

1. Contractul de vânzare;

2. Contractul de donaţie.

 BIBLIOGRAFIE.

 Pot fi utilizate ca resurse bibliografice oricare dintre manualele/ tratatele indicate pentru pregătirea examenelor la materiile respective.

 Notă: candidații pot avea asupra lor pe întreaga durată de desfășurare a testului scris orice materiale bibliografice pe care le apreciază ca fiind necesare.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11