Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Contracte de studii, contracte de şcolarizare, termene de plată

CONTRACTELE de STUDII pentru semestrele I şi II ale anului universitar 2015-2016 şi CONTRACTELE de ŞCOLARIZARE se vor depune la secretariatul anului I (parter, biroul P2), în perioada 28 septembrie - 9 octombrie 2015, de luni până vineri, între orele 9:00-12:00. Formularele tipizate se găsesc la secretariatele facultăţii.

 

În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe:

• Tranşa I .................................. achitată la confirmarea locului
• Tranşa II ..................................07 decembrie 2015
• Tranşa III .................................15 martie 2016
• Tranşa IV .................................16 mai 2016

Pentru depăşirea scadenţelor se vor percepe penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

Nu se acordă reduceri pentru plata integrală a taxei de şcolarizare înainte de termenele programate.

Programare examene anul I - sesiunea de reexaminări

La secţiunea DOCUMENTE găsiţi PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA DE REEXAMINĂRI (31.08.2015 - 13.09.2015).

Studenţii trebuie să opteze până duminică, 30 august 2015, ora 8:00 pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până joi 27 august 2015 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

!!TAXELE restante SE VOR ACHITA DOAR ÎN PERIOADA 6-14 IULIE si 24-27 AUGUST,intre orele 9-11!!!!!!

 

Şcoli de vară - echivalări

Conform Hotărârii Consiliului facultăţii din data de 13 mai 2015 s-a adoptat Procedura de echivalare a rezultatelor obţinute de studenţi la şcoli de vară după cum urmează:
- anterior participării, studenţii interesaţi depun la Decanat o cerere de admitere în principiu a echivalării. Cererea nu este necesară în cazul Şcolii de vară de Drept Privat European (Salzburg), al celei organizate de Fundaţia pentru Dreptul Continental (Paris) şi de Facultatea Internaţională de Drept Comparat (Strasboug);
- în cazul admiterii în principiu, echivalarea se va face în baza atestatului privind obţinerea creditelor, depus după revenirea din mobilitate;
- echivalarea nu poate privi decât disciplinele opţionale şi se face cu nota 10.
Echivalarea se va face cu nota 10 şi în cazul cererilor aflate în curs de soluţionare la data adoptării prezentei hotărâri.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11