Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul I

Programarea examenelor aferente semestrului 1

În fişierele ataşate mai jos găsiţi programarea examenelor aferente semestrului I.

 I. Pentru sesiunea de examene din perioada 22 ianuarie - 11 februarie 2018 :

Studenţii trebuie să opteze până în data de 21.01.2015, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen.

Pentru examenele la disciplinele opţionale susţinute în data de 18.01.2018 (presesiune), programarea se va face până în data de 14.01.2018, ora 8:00.

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

NEPLATA tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 18.01.2018, (respectiv până la data de 11.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune) atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.
Orice PROBLEME legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 19.01.2018, ora 12:00 (respectiv până în data de 12.01.2018 pentru examenele susţinute în presesiune). Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

II. Pentru sesiunea de RESTANŢE din perioada 19 - 25 februarie 2018 studenţii trebuie să se programeze până în data de 18.02.2018, ora 8:00, pentru data planificată pentru fiecare examen.

Studenţii se pot prezenta la restanţele aferente semestrului I fie în sesiunea de restanţe din iarnă (19 – 25 februarie 2018), fie în sesiunea din toamnă (3 – 16 septembrie 2018).
Aşadar, programarea/prezentarea la examene în sesiunea de restanţe din iarnă atrage IMPOSIBILITATEA programării/prezentării la examene în sesiunea de restanţe din toamnă.

Burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB

Următorii studenţi din anul I beneficiază în semestrul 1 de burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare ale UBB (în cuantum de 578 de lei):
- Măcinic Daniela-Alexandra A.
- Crişan Bogdan C.
-Gîm Dana D.
- Ungureanu Cristian C.
- Haureliac Veronica N.
- Andreca Adriana-Ionela A.
- Homorodan Marinela-Teodora M.N.
- Axânte Alexandra-Emanuela G.
- Vitus Andor I.
- Horciu Silvia-Elena O.
- Lupaşcu Andreea-Denisa O.
- Haluca Rebeca M.
- Ungurean Cristina F. (bursă de ajutor social pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 578 de lei)

- Centea Diana-Georgeta (după reevaluarea dosarelor)

Studenţii enumeraţi mai sus sunt rugaţi să prezinte urgent la Serviciul Social al UBB (str. I. C. Brătianu nr. 14), un extras de cont pe numele lor (deschis la una dintre băncile cu care UBB-ul are convenţie, respectiv BT, BRD, BCR sau BancPost), pentru ca să li se poată vira bursa.

În ataşament este lista cu dosarele respinse.

Attachments:
Download this file (Dosare burse sociale respinse.pdf)Dosare burse sociale respinse.pdf[ ]1170 kB

Evaluare cursuri -sem I (2017-2018)

În perioada 11 decembrie 2017 - 12 ianuarie 2018 studenţii sunt rugaţi să evalueze cursurile şi seminariile la care au participat.

Evaluarea se face prin intermediul opţiunii Evaluare cursuri de pe Pagina personală şi este anonimă.

Această evaluare are un scop statistic şi va contribui la îmbunătăţirea activităţii didactice.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11