Lect. univ. dr. Alina Oprea

Studii

Octombrie 2004 – Martie 2011 : Doctorat : Droit de l’Union européenne et lois de police, subconducerea prof. B. Audit, Université Panthéon-Assas

Octombrie 2003 – Septembrie 2004 : Masterat : D.E.A. en Droit international privé et ducommerce international, Université Panthéon-Assas

Octombrie 1999 – iunie 2003 : Licenta in Drept, Universitatea Babeş-Bolyai,Facultatea deDrept 


Stagii de pregatire si documentare

Aprilie 2003 şi 2006: Univ. Robert Schumann, Strasbourg, Faculté internationale de droitcomparé, Cursuri de Drept comparat

Iulie 2007: Academia de Drept International de la Haga, Olanda, Cursuri de vară, Dreptinternaţional privat şi Dreptul comerţului internaţional.

Iulie 2009: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Italia, Seminar de Drept european.

Septembrie 2010 - Iunie 2012 (3 semestre): pregătire psiho-pedagogică in cadrul DPPD ClujNapoca


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Contracte de afaceri interne si internationale (nivel master)

Methodes contractuelles de gestion des risques (nivel master)

Drept international privat (nivel licenta; seminarii)

Dreptul comertului international (nivel licenta, seminarii)


Alte activitati didactice 

FSEGA : 

Dreptul afacerilor (curs, nivel licenta)

Droit des affaires (curs si seminarii, nivel licenta)

Drept european (curs si seminarii, nivel licenta)

Drept international al afacerilor (curs si seminarii, ivel master)


Domenii de cercetare

Drept international privat

Dreptul comertului international

Drept european al afacerilor

Dreptul afacerilor2009-2011: Grant IDEI-PCE, cod 2442, director: conf. univ. dr. Dan A. POPESCU (Facultateade Drept, UBB), titlu proiect: Specificitate şi complementaritate în Dreptul privat european.Conflictele de legi si de jurisdicţii şi integrarea europeana  

2011-2013 :  Grant IDEI-PCE, cod 174, director : conf. univ. dr. Mircea Dan BOB (Facultateade Drept, UBB), titlu proiect: Evolutia conceptului de familie şi relevanţa sa pentru ordineasuccesorala legala – o analiza socio-juridica, religioasă si filosofica 

2012-2014 : Proiect POSDRU/86/1.2/S/53202 - „Compentente avansate – profesionale si decercetare – in managementul riscului internațional”, Expert lector 


Publicatii

Carti :

A. Oprea, Dreptul afacerilor. Sinteze pentru studenţii economişti, Cluj-Napoca, Risoprint, 2011,224 p.

A. Oprea, Dreptul comerţului internaţional : caiet de seminarii, Cluj-Napoca, Risoprint, 2010,178 p.

A. Miff, C. Paun, A. Oprea, Dreptul afacerilor, Cluj-Napoca, Risoprint, 2010, 633p.   


Articole :

Oprea A., Aspecte juridice ale contractelor electronice, Pandectele române, nr. 6/2005, p. 177-192.

Oprea A., Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi aplicarea normelor străine în dreptulinternaţional privat, Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat comparat, nr. 1/2006, p. 307-340 şi 341-374.

Oprea A., Competenţă jurisdicţională în materie de delicte săvârşite pe Internet, RevistaRomână de Drept Privat, nr. 2/2007, p. 121-159. 

Oprea A., Noul drept internaţional privat european : Regulamentul (CE) nº 864/2007 cu privirela legea aplicabilă obligaţiilor delictuale (Roma II), Revista română de drept privat, nr. 3/2008,p. 71-110.

Oprea A., Tratatul reformator de la Lisabona, etapă semnificativă în istoria construcţieicomunitare – repere, Pandectele române, nr. 2/2008, p. 48-60. 

Oprea A., Arbitraj şi drept comunitar al consumului – câteva observaţii referitoare la conciliereadintre cele două domenii plecând de la decizia Curţii europene de Justiţie în cauza CentroMovil, Revista română de arbitraj, 3/2009, p. 24-33.

Oprea A., Aspecte privind legea aplicabilă clauzei de rezervă a dreptului de proprietate inclusăîntr-un contract internaţional, Revista română de drept privat, nr. 2/2010, p. 121-131.

Oprea A., Legile de poliţie în Regulamentul european Roma I privind legea aplicabilăobligaţiilor contractuale, Revista română de drept privat, 3/2010, p. 96-120.

Oprea A., L’article 3§4 du Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles et les contrats intracommunautaires, Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia,3/2010, p. 3-14.

Oprea A., L'intégration juridique européenne et les méthodes du droit international privé -quelques observations, Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, 4/2010, p.115-133.

Oprea A., Excepția de arbitraj în Regulamentul 44/2001 : câteva observații privind deciziaCJCE în cauza West Tankers, Revista romana de arbitraj, nr. 1/2011, p. 40-46.

Oprea A., Cauza Asturcom si rolul judecatorului national în materie de clauze de arbitrajabuzive introduse în contractele de consum, Revista romana de arbitraj, nr. 4/2011, p. 1-7.

Oprea A., Observaţii privind regimul persoanelor juridice în dreptul internaţional privat romândin perspectiva reglementărilor din noul Cod civil, Studia Universitatis Babes Bolyai –Iurisprudentia, 3/2011, p. 3-14.

Oprea A., Les principes européens de libre circulation – des lois de police ?, StudiaUniversitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, 2/2012, p. 220-237. 

Oprea A., Despre recunoaşterea statutului matrimonial dobândit în străinătate şi protecţiaeuropeană a dreptului la viaţă familială, Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia,4/2012, p. 149-169.

Oprea A., Observaţii privind principiul autonomiei voinţei în dreptul internaţional privat alcontractelor, Revista romana de drept privat, 5/2012, p. 90-113.

Oprea A., Observaţii privind patrimoniul de afectaţiune în dreptul românesc, în volumul Dreptulcomercial la confluenţa a două coduri, coord. R. Bufan, R. Catana, L. Bercea, Ed. UniversulJuridic, 2013, p. 195-211.

Oprea A., Problèmes de conflits de lois en matière d’établissement de filiation, in StudiaUniversitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, 2/2013, p. 125-145.

A. Oprea, Recenzie : A. Bonomi, G.P. Romano (eds.), Yearbook of Private international Law,vol. XIII, 2011, Selier, 701 p., în Revista romana de dreptul afacerilor, 1/2013, p. 175-180

A. Oprea, Recenzie : Private Enforcement of EC Competition Law, (Dir.) J. Basedow, KluwerLaw International, International Competition Law Series, vol. 25, 2007, IX+349 p., Revistaromana de dreptul afacerilor, 1/2013, p. 188-192. 

A. Oprea, Excepţia de ordine publică internaţională în DIP şi rezerva succesorală, StudiaUniversitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia, acceptat spre publicare, nr.  2/2013

A. Oprea, Conflicte de legi în materie de răspundere precontractuală, acceptat spre publicareîn Volumul omagial dedicat prof. Liviu Pop (aparitie 2013).  


Limbi straine cunoscute

Franceza

Engleza


Contact: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11