スーパーコピー時計 スーパーコピー財布 スーパーコピーバッグ ブランドコピー時計
スーパーコピーヴィトン ブランドコピー コピーブランド
Admitere nivel licenţă

simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Admitere nivel licenţă 2015-2016- sesiunea de toamna

ADMITERE 2015- nivel licenţă – sesiunea de toamnă

Având în vedere procentul de locuri rămase neocupate la specializarea Drept, forma ID, linia română, respectiv Drept, zi cu taxă, limba maghiară, Facultatea de Drept va organiza o a doua sesiune de admitere exclusiv pentru aceste forme de învăţământ.

Calendarul admiterii:
7-9 septembrie 2015 înscrieri, între orele 9-12 - biroul 307
10 septembrie 2015 proba scrisă
10 septembrie 2015 afişarea rezultatelor
10-11 septembrie 2015 depunerea contestaţiilor şi
soluţionarea acestora
14-17 septembrie 2015 confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate, între orele 9-12 - biroul 307
18 septembrie 2015 afişarea rezultatelor finale

Număr de locuri scoase la concurs:
- ID 41 locuri, cu taxă;
- Cu frecvenţă, cu taxă, limba maghiară 11 locuri.

ACTE NECESARE:

1.copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
2.certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3.copie simplă act de identitate;
4.certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
5.adeverinţă medicală tip (în original);
6.două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7.dovada plăţii taxelor de admitere – chitanţe;
9.PT CEI CARE MAI SUNT/ AU FOST STUDENŢI LA O ALTA SPECIALIZARE - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (buget/taxă) ;
10.adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
11.DOSAR PLIC.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În acest an înscrierea la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei+30 lei)

3.Validarea dosarului de către comisia de admitere

- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.

- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.

La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!

- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.

Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere

REZULTATE - admitere nivel licenţă, după redistribuiri - 31 iulie 2015

REZULTATELE admiterii nivel licenţă,după redistribuire -  sesiunea iulie 2014 au fost afişate în data de 31 iulie 2015, ora 13.

 

1. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate (dupa redistribuire) vor depune diploma de bacalaureat în original la biroul P3 până la data de 07.08.2015 (de luni pana vineri, intre orele 9-12)


2. Pentru candidaţii declaraţi respinşi la concursul de admitere şi care au achitat taxa de 900 de lei

Pentru restituirea taxei de 900 lei, candidaţii trebuie să urmeze următorii paşi:
- să depună o cerere la decanat însoţită de chitanţa în original
- cu cererea aprobată de către Decan , candidatul va solicita restituirea taxei la Direcţia Economica UBB (str. I.C. Brătianu nr.14)
- pentru restituirea taxei, candidatul se va prezenta personal, conform programării făcute de Direcţia Economică

Pentru candidaţii declaraţi admişi (după redistribuire) pe locurile bugetate şi care au achitat taxa de 900 de lei

Pentru restituirea taxei de 900 lei, candidaţii trebuie să urmeze următorii paşi:
- să depună o cerere la decanat însoţită de chitanţa în original
- cu cererea aprobată de către Decan , candidatul va solicita restituirea taxei la Direcţia Economica UBB (str. I.C. Brătianu nr.14)
- pentru restituirea taxei, candidatul se va prezenta personal, conform programării făcute de Direcţia Economică

REZULTATE - admitere nivel licenţă - iulie 2015

REZULTATELE admiterii nivel licenţă, sesiunea iulie  2014 au fost afişate în data de 24 iulie 2015, ora 15,10.

CONTESTAŢIILE se depun până SÂMBĂTĂ 25 IULIE 2014, ora 15,15 la secretariatul facultăţii

Testul a fost punctat astfel:

- 1 punct din oficiu

- 0,15 puncte /grila

Attachments:
Download this file (aListaAlfabeticaRezultateAdmitere.pdf)aListaAlfabeticaRezultateAdmitere.pdf[ ]347 kB
Download this file (buget_hu.pdf)buget_hu.pdf[ ]100 kB
Download this file (buget_md.pdf)buget_md.pdf[ ]84 kB
Download this file (buget_ro.pdf)buget_ro.pdf[ ]140 kB
Download this file (buget_rr.pdf)buget_rr.pdf[ ]94 kB
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]130 kB
Download this file (respinsi test.pdf)respinsi test.pdf[ ]109 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]132 kB
Download this file (taxa_hu.pdf)taxa_hu.pdf[ ]102 kB
Download this file (taxa_ro.pdf)taxa_ro.pdf[ ]189 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11