simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română 2017

- 3 locuri disponibile la Facultatea de Drept - pentru cetăţenii din Republica Moldova

- 1 loc disponibil la Facultatea de Drept - pentru cetăţenii din Ucraina

Criteriile de admitere

1. eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins;
2. ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.

Calendarul admiterii
• 12.07.2017-20.07.2017 perioada de înscriere
• 25.07.2017 afişarea listelor iniţiale
• 25.07.2017-27.07.2017 confirmarea locurilor
• 31.07.2017 afişarea listelor finale

Înscrierea se poate face
• de către candidaţii din Republica Moldova: electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poştă la adresa Centrului de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
• de către candidaţii din Albania şi Ucraina: la sediul misiunilor diplomatice sau direct la universitate (personal sau prin împuternicit);
• de către candidaţii din Diaspora, Grecia, Israel şi Ungaria: electronic la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., prin poştă la adresa Centrul de Cooperări Internaţionale, str. Avram Iancu nr. 68, RO-400083 Cluj-Napoca (ultima zi de primire dosare: 20.07.2017), direct la sediul universităţii sau electronic la Ministerul Educaţiei Naţionale la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
• Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând prin email la universitate, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., formularul din Anexa 4 a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior (atasata mai jos);
b) Copia certificatului de naștere;
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;

Metodologia de admitere poate fi gasita pe siteul - http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr. 4, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.

Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare.

Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.

Plata cazării se poate face astfel:

În numerar, la administația Căminului Studențesc nr.4, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.
Cu ordin de plată pentru: Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogalniceanu, nr, 1, județul Cluj, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO59TREZ21620F331400XXXX Trezoreria Cluj.

Pentru dovada plății se depune o copie după ordinul de plată, la administrația căminului, în momentul cazării.

Contact Căminul 4:
adresa: str. B.P.Haşdeu, nr.45
telefon: 0264-405300 interior: 6422
administrator Iuliana RUSU

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2017-2018

Cu frecvenţă, BUGET - români - 152

                                - maghiari - 20

                               - etnici români din Republica Moldova  -3

                               - etnici români din Ucraina - 1

 

Cu frecvenţă, TAXĂ - români - 340

                              - maghiari - 20

 

Învăţământ la distanţă, TAXĂ- 100

Attachments:
Download this file (Brosura_ admitere_ 2017.1.pdf)Brosura_ admitere_ 2017.1.pdf[ ]100 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11