Română (România)English (United Kingdom)
Center for Company Law & Corporate Governance
you are here: Home
Center for Company Law & Corporate Governance
Proiect de cercetare încheiat - Full Report (2011-2014)
There are no translations available.

FULLY SYNTHETIC SCIENTIFIC REPORT: 2011 - 2014

Citeşte mai mult...
 
Proiecte de cercetare curente
There are no translations available.

În 2011, sub direcția prof.dr. Radu N. Catană, membrii Center for Company Law and Corporate Governance au obținut un grant de cercetare cu finanțare acordată de Consiliul Național al Cercetării Științifice. Proiectul se derulează în perioada 2011-2014.

Codul proiectului: PN-II-RU-TE-2011-3-0158

Numărul contractului de finanțare: 62 din 05.10.2011

Directorul proiectului: prof.dr. Radu N. Catană, director al Center for Company Law and Corporate Governance

Echipa de cercetare:

Drd. Adrian C. Popa - doctorand în Finanțe la Departamentul de Finanțe al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu teza de doctorat „Guvernanța corporativă și politica de dividende”, asistent de cercetare pe toată perioada derulării proiectului;

Drd. Vlad E. Verdeș - doctorand în Drept Comercial la Departamentul de Drept Privat al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolayi din Cluj, asistent ce cercetare pe toată perioada derulării proiectului.

Activitățile și rezultatele proiectului

Citeşte mai mult...
 
Grant de cercetare CNCS (2011-2014)
There are no translations available.

DESCRIEREA PROIECTULUI /Project description

Scientific context and motivation

Corporate governance as concept and problem area of modern business is of particular concern in both theory and practice, addressing particular issues such as shareholders protection and remedies, efficiency and responsibility of boards' operation, transparency of listed corporations, protection of banks' and financial institutions' stakeholders, regulators of many countries, as well as international organizations. During the last two decades, in market economies and emerging countries, significant corporate law and capital market law reforms have taken place and are still underway with the express or implicit aim of improving corporate governance or particular elements of it.

Citeşte mai mult...
 
Realizări academice / Academic Achievements
There are no translations available.

Realizările academice ale membrilor echipei de cercetare în cadrul grantului acordat de Consiliul Național al Cercetării Științifice prin contractul nr. 62 din 05.10.2011, având codul PN-II-RU-TE-2011-3-0158 și purtând titlul Legal Approach to Improving Corporate Governance. Meeting the Challenges of the Recent Economic and Financial Global Crisis [Abordarea juridică a îmbunătăţirii guvernanţei corporative, răspunzând provocărilor recentei crize economice şi financiare], precum și informații despre diseminarea acestora pot fi accesate în secțiunea dedicată activității de cercetare (research activity) sau pot fi consultate mai jos:

Anul 2014

Adrian C. Popa, Probleme de guvernanță corporativă în distribuirea profitului societății prin răscumpărarea de acțiuni, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2014 - publicație indexată în baze de date internaționale

Adrian C. Popa, Particularități ale politicii de dividende în economiile emergente, vol. Conferința Internațională „Dezvoltare durabilă în condiții de instabilitate economică”, Editura Cibernetică MC, București, 2014, editură recunoscută CNCS, ISBN 978-606-8288-04-8

Vlad E. Verdeș, Considerații privind protecția investitorilor în contextul ofertelor publice de preluare, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2014 - publicată indexată în baza de date internaționale

Radu N. Catană, Executive directors' contracts under Romanian company and capital market law, vol. Post crisis executive service contracts in a comparative perspective - Tilburg, The Netherlands, May 15, 2014 - publicație in extenso a lucrării omonime prezentate la simpozionul internațional Post crisis executive service contracts in a comparative perspective, organizat în cadrul seriilor de dezbateri academice Tilburg Law & Finance Law Symposium Series, Olanda, 15 mai 2014 de către prof.dr. Christoph Van der Elst

Adrian C. Popa, Clauze specifice privind remunerarea administratorilor: clawback și malus, Revista Română de Drept al Afacerilor, 2015 - în curs de evaluare în vederea publicării

Citeşte mai mult...
 
Română (România)English (United Kingdom)