Home > Admitere - Masterat
ADMITERE MASTER 2015

Lista specializărilor de masterat la care se organizează admitere în anul 2015:

1.Științe penale și criminalistică /cu frecvență/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

2.Dreptul european și dreptul național al afacerilor /cu frecvență/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

3.Instituții de drept privat /cu frecvență/ limba română/ 2 semestre /Cluj-Napoca

4.Drept privat comparat(Droit privé comparé)/cu frecvență/ limba franceza/ 2 semestre /Cluj-Napoca

5.Drept privat al Uniunii Europene/cu frecvență/ limba maghiară/ 2 semestre /Cluj-Napoca

6. Dreptul internațional și comparat al afacerilor/cu frecvență/limba engleză/2 semestre/Cluj-Napoca


Criterii de admitere:

- La specializările: Instituții de drept privat, Științe penale și criminalistică și Dreptul european și dreptul național al afacerilor, admiterea se va face pe baza unei probe scrise, în limba română, din tematica afișată pentru fiecare specializare.

-La specializarea " Drept privat comparat" admiterea constă în prezentarea unui CV și a unei scrisori de intenție, precum și un interviu în limba franceză (proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS

-La specializarea " Dreptul internațional și comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură.

-La specializarea" Drept privat al Uniunii Europene, admiterea constă în prezentarea unui CV și a unei scrisori de intenție, precum și un interviu în limba maghiară (pe baza unei tematici).

IMPORTANT !

LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENȚII AVÂND DURATA STUDIILOR DE minim 4 ANICALENDARUL ADMITERII:

- Pentru sesiunea iulie 2015 - DOAR PENTRU specializarea Dreptul internațional și comparat al afacerilor

Înscrieri - 15-17 iulie 2015

Interviu - 22 iulie 2015

Afișarea rezultatelor - 23 iulie 2015

Confirmarea locurilor, redistribuiri - 24,25-27 iulie 2015Pentru sesiunea septembrie 2015, pentru specializările: Instituții de drept privat”, „Științe penale și criminalistică” , „Dreptul european și dreptul național al afacerilor, Drept privat comparat și Drept privat al Uniunii Europene :

-Înscrieri –7-9 septembrie 2015, intre orele 9-12

-Proba scrisă- 10 septembrie 2015

- Interviu 10 septembrie 2015

-Afișarea rezultatelor 14 septembrie 2015

-Perioadă de contestații și afișarea rezultatelor finale 14-15septembrie 2015

-Confirmarea locurilor, redistribuiri 15-18 septembrie 2015 intre orele 9-12.


Cifra de școlarizare aprobată pentru anul universitar 2015-2015 (nivel master): -se va afisa ulterior

1.Instituții de drept privat -

2.Științe penale și criminalistică-

3.Dreptul european și dreptul național al afacerilor -

4.Drept privat comparat (in limba franceză)-

5.Drept privat al Uniunii Europene(in limba maghiară)-

6.Dreptul internațional și comparat al afacerilor (în limba engleză)-

-

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 3600 LEI/AN

- TAXA DE ADMITERE este de 250 lei:

220 lei - inscriere

30 lei - procesare

În acest an înscrierea la concursul de admitere LA MASTER presupune parcurgerea următorilor pași :

1.Completarea on-line a fișei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere

2.Achitarea taxelor de înscriere și procesare

3.Depunerea dosarului cu actele prevazute mai jos

4. Prezentarea la examenul/interviul de admitereActe necesare înscrierii la concursul de admitere la masterat

INAINTE DE A DEPUNE DOSARUL VA TREBUI SA VA INSCRIETI ONLINE PE SITE - http://law.ubbcluj.ro/admitere/

1. Fișă de înscriere tip, completată completată on-line

law.ubbcluj.ro/admitere2. Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original sau copie legalizata

3. Diploma de licență original sau copie legalizata

4. Suplimentul la diploma sau foaia matricolă, in original sau copie legalizata.

! Absolvenții din promoția 2015 pot prezenta în locul diplomei de licență și a foii matricole o adeverință din care rezulte media la examenul de licență și media anilor de studiu din facultate.

5. Copie simplă de pe certificatul de competență lingvistică (numai pentru masteratele în limba română/maghiară)

6. Certificatul de naștere în copie legalizată

7. Certificatul de căsătorie în copie legalizată

8.Copie simplă buletin/carte de identitate

9. Doua fotografii tip buletin de identitate

10. Chitanța de plată a taxelor de înscrier

11.Curriculum vitae și scrisoare de intenție în limba franceză/maghiară /engleza(pentru specializările DREPT PRIVAT COMPARAT/DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE/Dreptul internațional și comparat al afacerilor )

12. Un dosar plic.OBLIGATORIU PENTRU MASTERATELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ/MAGHIARĂ

Competența lingvistică este atestată de Certificatul de competență lingvistică eliberat de catedrele de limbi moderne ale universităților acreditate (cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 sau min. 17 de puncte din Cadrul european comun de referinț㠏al Consiliului Europei). Valabilitatea acestui certificat este de doi ani de la data emiterii.Sunt valabile de asemenea și certificatele internaționale (a se vedea fisierul de mai jos)Pentru candidații, care au absolvit o specializare în domeniul limbilor de circulație internațională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulație internațională, nu este necesară prezentarea certificatului de competență lingvistică. Certificatul de competență lingvistică poate fi echivalat cu un act care atestă un stagiu în străinătate de minim 6 luni, în învățământ sau cercetare
Date de contact:

FACULTATEA DE DREPT

OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII

sala P3

str. Avram Iancu nr.11

400089, CLUJ NAPOCA

Tel: 0264-450443

e-mail: master@law.ubbcluj.ro

http://law.ubbcluj.ro


Certificate de competenta lingvistica internationale acceptate pt Master
ADMISSION PROCEDURES FOR THE NON-EU STUDENTS (self-sponsored), MASTER’S (MA) LEVELS, 2013-2014
TEMATICĂ admitere master 2013- ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
Recunoaștere diplome cetățeni UE, SEE și CE în vederea admiterii nivel master 2013-2014
TEMATICĂ admitere master 2014- DREPT PRIVAT COMPARAT
TEMATICĂ admitere master 2014- DREPTUL EUROPEAN SI DREPTUL NAȚIONAL AL AFACERILOR
TEMATICĂ admitere master 2014- DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPEANE
TEMATICĂ admitere master 2014- STIINTE PENALE SI CRIMINALISTICA
TEMATICĂ admitere master 2014- INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT
Tematica Drept privat al UE
Broșura admiterii 2014, nivel master
TEMATICĂ admitere master 2014- DREPTUL INTERNATIONAL SI COMPARAT AL AFACERILOR
LISTA candidati inscrisi la admiterea la master 2014
BAREM Dreptul european si national al afacerilor
BAREM Stiinte penale
BAREM Institutii de drept privat
Cerere cazare MASTER
Cazare caz social
Solutionare contestatii INSTITUTII DE DREPT PRIVAT
Solutionare contestatii Stiinte Penale
Rezultate admitere master DREPT PRIVAT al UNIUNII EUROPENE
Rezultate admitere master DREPT PRIVAT COMPARAT
Rezultate admitere master STIINTE PENALE SI CRIMINALISTICĂ
Rezultate admitere master INSTITUTII DE DREPT PRIVAT
Rezultate admitere master DREPTUL EUROPEAN SI DREPTUL NATIONAL AL AFACERILOR
Rezultate admitere master DREPTUL INTERNATIONAL SI COMPARAT AL AFACERILOR